5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF İNKILAP TARİHİ

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

İnkılap Tarihi Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF VATANDAŞLIK

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Vatandaşlık Sözlüğü

Çalışma Kitabı Cevapları

SANAL SOSYALCİ

Bir Bayrak Bir Ülke Test Soruları

7.ÜNİTE: BİR BAYRAK BİR ÜLKE TEST SORULARI

1.  Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir?

A. Trafik kuralları    

B. Ahlak kuralları     

C. Hukuk kuralları    

D. Yönetmelikler

 

 

2.  Demokratik davranış, sevgi, saygı, dayanışma gibi alışkanlıkların ilk kazanıldığı yer hangisidir?

A. Toplum             

B. Aile                 

C. Okul                 

D. Çevre

 

 

3.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.  Demokratik yaşayışın en önemli unsurlarından biri seçimdir.

B.  Demokratik bir toplumda fikirlerimizi özgürce söyleyebiliriz.

C.  Demokratik toplumda başkalarının haklarına saygı gösterilir.

D.  Demokratik toplumlarda geleneklere uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılır.(+)

 

 

4.  Ülkemizin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini hangisi yürütür?

A. İç İşleri Bakanlığı                          

B. Turizm Bakanlığı

C. Dış İşleri Bakanlığı                         

D. Kültür Bakanlığı

 

5. “Toplum içinde kendi ……………………………… sahip çıkarken başkalarının ……………………………….. da saygı göstermeliyiz.”

Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

A. haksızlıklarımıza-haklarına                   

B. mallarımıza-haklarına

C. vatanımıza-paralarına                        

D. haklarımıza-haklarına

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarından biridir?

A. Okuma yazma öğrenmek                     

B. Büyüklere saygı göstermek

C. Vergi ödemek                                  

D. Seçimlerde oy kullanmak

 

 

7. Ülkemizde yargı görevini devlet adına aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A. Bağımsız Mahkemeler                       

B. TBMM

C. Cumhurbaşkanı                               

D. Bakanlar Kurulu

 

 

8. İnsanlarla insanlar arasındaki ve insanlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen en önemli kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ahlak kuralları    

B. Gelenekler          

C. Yazısız kurallar       

D. Yazılı kurallar

 

 

9. Ümit, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ümit hangisiyle karşılaşır?

A.  Trafik cezası alır.

B.  Toplum tarafından kınanır.

C.  Para cezası alır.

D.  Okul müdürü tarafından cezalandırılır.

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun her yerinde hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanır?

A. Görgü kuralları                           

B. Ahlak kuralları 

C. Hukuk kuralları                           

D. Gelenekler      

    

 

11. Aşağıdakilerden hangisi birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce Türk kadınına verilen kadınına verilen haklardan biridir?

A. Öğrenim hakkı                                

B. Seçme ve seçilme hakkı

C. Çalışma hakkı                                 

D. Seyahat hakkı

 

 

12. Bugün yurdumuzda kullanılan Anayasa hangisidir?

A. 1929 Anayasası                              

B. 1924 Anayasası

C. 1982 Anayasası                              

D. 1961 Anayasası

 

 

13. Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa’mızın bir özelliği değildir?

A. Meclis oyu ile kabul edilir.

B. Yasalar Anayasa’ya aykırı olamaz.

C. Sık sık değiştirilebilir.

D. Devletin temel ilkelerini anlatan temel kanundur.

 

 

14. Yasaların çıkarılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Asla değiştirilemez.

B. En son cumhurbaşkanı onaylar.

C. Oy çokluğu ile kabul edilir.

D. Yasa teklifini milletvekilleri yapabilir.

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi il idaresine bağlı olarak çalışan yönetim birimlerinden biri değildir?

A. İl Sağlık Müdürlüğü

B. Belediyeler

C. İl Mili Eğitim Müdürlüğü

D. İl Emniyet Müdürlüğü

 

 

16. Devletin üç temel görevinden biri olan yasama görevini devletin hangi organı yerine getirir?

A. Cumhurbaşkanı                              

B. TBMM      

C. Bağımsız Mahkemeler                       

D. Yerel Yönetimler

 

 

17. “Hak ve özgürlüklerimiz …………………… tarafından güvence altına alınmıştır.” tümcesini  aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A. devlet            

B. dernekler             

C. halk           

D. vakıflar

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarından biri değildir?

A. Yalan söylememek                           

B. Verdiği sözü tutmak

C. Yoksullara yardım etmek                    

D. Başkalarının arkasından kötü konuşmak

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Türk kadını erkeklerle eşit haklara sahiptir.

B. Türk kadını milletvekili ve başbakan olabilir.

C. Yurdumuzda kadınlar her mesleğe giremez.

D. Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi toplumda kendiliğinden doğup gelişmiştir?

A. Kanunular                              

B. Görgü kuralları

C. Tüzükler                               

D. Anayasa

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisine karşı gelirsek devletin yetkili organları tarafından cezalandırılırız?

A. Görgü kurallarına                       

B. Ahlak kurallarına

C. Yasalara                                  

D. Geleneklere

 

 

22. Demokratik toplumlarda insanlar yönetime nasıl katılır?

A. Seçimlerde aday olarak veya oy vererek

B. Toplum kurallarına uyarak

C. Büyüklere saygı göstererek

D. Çok çalışarak

 

23.  I. Gelenek ve görenekler

      II. Tüzükler

     III. Ahlak kuralları

     IV. Hukuk kuralları

     V. Anayasa

    VI. Trafik kuralları

Yukarıdakilerden hangileri yazılı kurallardandır?

A. I, II, III         

B. II, VI, V         

C. I, II, III, IV        

D. II, IV, V, VI

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi ailenin resmiyet kazanmasında görevli memurdur?

A. Okul müdürü       

B. Köy imamı       

C. Nikah memuru       

D. Vali

 

 

25. Ulusun kendi egemenliğini elinde tuttuğu ve bunu seçimlerde seçtiği vekillerle kullandığı yönetim biçimi hangisidir?

A. Demokrasi         

B. Mutlakiyet        

C. Meşrutiyet        

D. Padişahlık

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 3 ziyaretçi

Toplam: 187338 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.234.114.202

 

ZİYARETÇİ DEFTERİ

REHBERLİK

Test Çözme Teknikleri

Verimli Ders Çalışma İlkeleri

Ödev Yapma Alışkanlığı

Sınav Kaygısı

Çocuk ve Ev Ödevi

Uyku Düzeni

Başarısızlık Mı?

Çocuk ve Okul

Ünlü Düşünürlerden Sözler

 

ATATÜRK DİYOR Kİ

"Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder."

 

ÖĞRETMENLER İÇİN

Karne Görüşleri

Ders Kesim Raporu

Müfettişler Neler İster?

Veli Toplantıları

Zümre Toplantıları

Şube Öğretmenler Kurulu

 

2013 - Sanal Sosyalci

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Eğitim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=