5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF İNKILAP TARİHİ

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

İnkılap Tarihi Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF VATANDAŞLIK

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Vatandaşlık Sözlüğü

Çalışma Kitabı Cevapları

SANAL SOSYALCİ

Bölgemizi Tanıyalım Test Soruları

3.ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM TEST SORULARI

TEST - 1

1. Ülkemizdeki 9 adet tarihî yer, "Dünya Ortak Kültür Mirası" listesinde yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri değildir?
A)   İstanbul Tarihî Yarımada ve Galata
B)   Safranbolu
C)   Ankara Kalesi
D)   Göreme - Kapadokya

2. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili değildir?
A.   Tarım ürünlerinin çeşitliliği
B.   Bitki örtüsü
C.   Barınaklar
D.   Savaşlar

3. Truva hangi ilimizde bulunur?
A)  Çorum         

B)  Elazığ
C) Çanakkale      

D) Kırklareli

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Sivas'ta bulunmaktadır?
A)   Pamukkale
B)   Divriği Cami ve Darüşşifa
C)   Göreme, Kapadokya
D)   Hattuşaş

5.   Ege kıyıları niçin çok girintili ve çıkıntılıdır?
A)   Dağların kıyıya dik olması
B)   Dağların denize paralel olması
C)   Denizin sert dalgalarının kıyıyı aşındırması
D)   Deprem kuşağında olması


6.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ege Bölgesindedir?
A) Bursa                

B) Muğla
C) Antalya         

D) Bilecik

7.   Aşağıdaki dağlardan hangisi Ege bölgesine ait değildir?
A) Madra Dağı   
B) Yunt Dağı
C) Bozdağlar   
D) Yıldız Dağları

8.   Ege Bölgesinin akarsularının hidroelektrik potansiyelleri niçin azdır?
A)   Akarsularının eğiminin fazla olması
B)   Akarsularının yatak eğiminin az olması
C)   Rejimlerinin düzensiz olması
D)   Kar erimelerine bağlı olarak akımın çok olması

9.   Ege Bölgesi için söylenen hangi cümle yanlıştır?
A)   Nüfusun az olduğu bir bölgedir.
B)   Kıyılar çok girintili çıkıntılıdır.
C)   Bölgede çöküntü ovalar vardır.
D)   Göl bakımından fakirdir.

10. Ege Bölgesinin nüfusu ile ilgili ne söylenebilir?
A)   Bölgede doğum oranı düşüktür.
B)   Nüfus dağılışı düzenli değildir.
C)   Göç nedeniyle nüfus artışı yüksektir.
D)   Hepsi doğrudur.

 

11. Ege Bölgesinin bitki örtüsü ile ilgili hangisi söylenemez?
A)   500 - 600 metreye kadar makiler görülür.
B)   Yükseklerde iğne yapraklı ormanlar vardır.
C)   Kıyılarda çalılık ve ormanlar vardır.
D)   İçerilerde bozkırlar fazladır.

12. Ege Bölgesi yurdumuzun hangi yönündedir?
A) doğu         

B) batı
C) güney        

 D) kuzey

13.   Ege Bölgesi için söylenen hangi cümle doğrudur?
A)   Yurdumuzun en küçük bölgesidir.
B)   Turizm açısından önemli bir bölgedir.
C)    İç Anadolu Bölgesi ile komşuluğu yoktur.
D)   Nüfusu seyrektir.

14.   Aşağıdaki ovalardan hangisi Ege Bölgesine aittir?
A) Bakırçay         

B) Konya
C) Ankara         

D) Erzurum

15.   Karedeniz Bölgesinin en yüksek dağları Karadeniz'in hangi bölümünde yer alır?
A) Doğu Karadeniz   
B) Orta Karadeniz
C) Batı Karadeniz   
D) kıyılarda

16.   Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesinin dağlarından değildir?
A) Küre Dağları   
B) Giresun Dağlan
C) Samanlı Dağları   
D) Canik Dağları

17.   Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin en aktif deprem yöreleri nerededir?
A) dağlarında   
B) çöküntü ovalarında
C) vadilerinde   
D) yaylalarında   

18.   Seçeneklerden hangisi Karadeniz bölgesinin akarsularının bir özelliği değildir?
A)   Yatak eğimleri fazladır.
B)   Rejimleri düzensizdir.
C)   Kar erimelerine bağlı olarak ilkbaharda akımları yüksektir.
D)   Akarsulara bağlı baraj gölleri azdır.

19.   Karadeniz Bölgesi'nin akarsuları hangi seçenekte verilmiştir?
A)   Seyhan - Ceyhan - Gediz
B)   Fırat - Dicle - Göksu
C)   Kızılırmak - Yeşilırmak - Çoruh
D)   Büyük Menderes - Küçük Menderes

20.   Karadeniz'de dağların sıralanışı nasıldır?
A) paraleldir   
B) diktir   
D) alçaktır   
D) tek dağlardır
 

TEST - 2
 
1.   Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin dağlarındandır?
A) Toros Dağları   
B) Zigana Dağları
C) Köroğlu Dağları   
D) Yıldız Dağlan

2.   Marmara Bölgesi'ne ait olmayan ova hangisidir?
A) Ergene Ovası   
B) Çukurova
C) Adapazarı Ovası   
D) İnegöl Ovası

3.   Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinin tektonik göllerinden değildir?
A) İznik Gölü
B) UlubatGölü
C) Terkos Gölü
D) Manyas Gölü

4.   Marmara Bölgesi'ne ait iklim tipi hangisidir?
A) Karasal   
B) Akdeniz   
C) Karadeniz   
D) Hepsi

5.   Marmara Bölgesi'nin en kalabalık bölge olmasının nedeni nedir?
A) Doğumların çok olması   
B) İklimin yaşamaya elverişli olması
C) Çok göç alması   
D) İş imkânının çok olması
 

6.   Aşağıdaki illerden hangisi Marmara Bölgesinde değildir?
A) Balıkesir   
B) Aydın   
C) Sakarya   
D) Kırklareli

7.   Seçeneklerden hangisi Marmara Bölgesine ait akarsulardan birisidir?
A) Büyük Menderes     
B) Gediz   
C) Sakarya   
D) Göksu

8.   Hangisi Marmara Bölgesi'ne komşu bölgelerdir?
A) Ege Bölgesi - Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi - Akdeniz Bölgesi - Karadeniz Bölgesi
C) Ege Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi - Karadeniz Bölgesi
D) Ege Bölgesi - İç Anadolu Bölgesi

9.   Marmara Bölgesinin hangi denizle kıyısı yoktur?
A) Karadeniz   
B) Marmara   
C) Ege Denizi   
D) Akdeniz
 
10.   Akdeniz Bölgesi'nin en önemli dağları hangisidir?
A) Menteşe Dağları   

B) Toros Dağları
C) Kaz Dağları      

D) Canik Dağları


11.   Akdeniz Bölgesinin akarsularının suyu hangi mevsimde azdır?
A) kış            

B) ilkbahar   
C) yaz         

D)sonbahar
 
12.   Göller Yöresi, hangi iller çevresindedir?   
A) Burdur - Isparta                                   
B) Adana - Mersin
C) Kahramanmaraş - Kilis   
D) Adana - Osmaniye

13.   Akdeniz Bölgesinde kışların ılıman geçmesinin sebebi nedir?
A)   Dağların İç Anadolu'dan gelen soğuk havayı engellemesi
B)   Bölgenin enlem özelliği
C)   Kıyılarının Akdeniz'le komşu olması
D)   Hepsi

14.   Akdeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü makidir. Makilerin özelliği nedir?
A)   Yaz kuraklığına uyumlu, yeşil, sert yapraklı bitkilerdir.
B)   Soğuk havalara dayanabilen iğne yapraklı bitkilerdir.
C)   Her türlü iklimde yetişebilen bitkilerdir.
D)   Karasal iklimin özelliğini taşıyan bitkilerdir.

15.   Aşağıdaki geçitlerden hangisi, Akdeniz bölgesini diğer bölgelere bağlayan bir geçit değildir?
A) Gülek         

B) Belen   
O Sertavul         

D) Zigana


16.   Akdeniz Bölgesinin geniş olmasına rağmen, nüfusunun az olmasının nedeni nedir?
A)   Doğumların az olması
B)   Az göç alması
C)   Diğer bölgelere çok göç olması
D)   Toros Dağlarının ve karstik arazilerinin çok yer kaplaması

17. Aşağıdaki göllerden hangisi, Göller Yöresine ait değildir?
A) Beyşehir         

B) Tuz Gölü
C) Eğirdir         

D) Burdur

18.   Akdeniz Bölgesi'nin hangi yabancı ülkeyle sınırı vardır?
A) Suriye   
B) Irak   
C) Yunanistan
D) Bulgaristan

19.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi Akdeniz bölgesine ait değildir?
A) Adana   
B) Osmaniye   
C) Muğla
D) Kilis
 
20. Başkentimiz Ankara hangi bölgemizdedir?
A) Akdeniz         

B) Ege    
C) İç Anadolu      

D)Karadeniz


TEST - 3
 
1.   İç Anadolu Bölgesi ile komşu olmayan bölge hangisidir?
A) Akdeniz   
B) Karadeniz   
C) Ege   
D) Güneydoğu Anadolu

2.   İç Anadolu Bölgesi'nin az yağış almasının sebebi nedir?
A) Plato ve ovaların yaygın olması     
B) Bölgenin çevresindeki yüksek dağlar
C) Ormanlık arazinin çok olması   
D) Bölgenin denizden çok yüksek olması

3.   Aşağıdaki dağlardan hangisi İç Anadolu Bölgesine ait sönmüş volkanik dağ değildir?
A) Erciyes         

B) Melendiz   
C) Amanos         

D) Karacadağ

4.   İç Anadolu Bölgesinin en geniş ovası hangisidir?
A) Konya Ovası   
B) Ankara Ovası
C) Kayseri Ovası      
D) Eskişehir Ovası

5.   İç Anadolu Bölgesinin nüfus olarak en tenha bölümü neresidir?
A) Yukarı Sakarya   
B) Orta Kızılırmak
C) Konya Bölümü
D) Yukarı Kızılırmak


6.   Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesine ait illerden biri değildir?
A) Kırklareli         

B) Kırşehir   
C) Karaman              

D) Kırıkkale

7.   İç Anadolu Bölgesi'nden doğan Kızılırmak ve Sakarya nehirleri hangi denize dökülür?
A) Akdeniz        

B) Karadeniz
C) Marmara             

D) Ege

8.   Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi için söylenemez?
A)   Bölgede yüksek sıradağlar yoktur.
B)   Bölge bir çanak şeklindedir.
C)   Nüfus olarak kalabalıktır.
D)   Doğuya doğru gidildikçe yükseklik artar.

9.   İç Anadolu Bölgesinde hangi iklim tipi görülür?
A) Karasal         

B) Akdeniz   
C) Karadeniz            

D) Okyanus

10.   İç Anadolu Bölgesinde doğal bitki örtüsü hangisidir?
A) bozkır      

B) maki   
C) orman      

D) iğne yapraklı ağaçlar

11.   Doğu Anadolu bölgesinin nüfusu niçin seyrektir?
A)   Fazla göç vermesi
B)   Bölgenin dağlık olması
C)   iklim ve terör olayları
D)   Hepsi


12.   Aşağıdaki göllerden hangisi Doğu Anadolu bölgesine ait değildir?
A) Hazar         

B) Haçlı
C) Amik         

D) Nemrut

13.   Doğu Anadolu Bölgesini aşağıdaki ülkelerden hangisiyle komşuluğu yoktur?
A) Gürcistan        

B) Ermenistan
C) İran       

D) Suriye

14.   Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi için söylenebilir?
A)   Bölge göl bakımından zengindir.
B)   Nüfusu kalabalıktır.
C)   Denizle kıyısı vardır.
D)   Beş tane komşu bölgesi vardır.

15.   Seçeneklerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi için yanlıştır?
A)   Bölgede sönmüş volkanik dağlar vardır.
B)   Türkiye'nin en yüksek bölgesidir.
C)   Fazla göç verdiği için nüfusu azdır.
D)   Deprem bölgesi değildir.

16. Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinin ovalarından değildir?
A) Altınbaşak              

B) Ceylanpınar
C) Birecik         

D) Muş Ovası
 
17. Güney Doğu Anadolu Bölgesinin hangi ülke ile sınır komşuluğu vardır?
A) Suriye         

B) Irak   
C) Iran         

D) Ermenistan
 
18.   Aşağıdakilerden hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan göçlerin sebeplerinden biri değildir? 
A) Ekonomik gelişmenin yavaş olması
B) Terör olayları
C) İnsanların başka bölgeleri görme isteği
D) İklim etkileri

19.   Güney Doğu Anadolu Bölgesinin yazları niçin çok sıcak geçer?
A)   Denizden uzak olduğu için
B)   Enlem özelliğinden dolayı
C)   Güneyden esen çöl rüzgârlarının etkisinden      -
D)   Hepsi etkilidir.

20.    I. iklimin sert oluşu
II. yükseltisinin fazlalığı
III. maden yataklarının çeşitliliği
IV. doğuda yer alması
Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun az olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?
A. I ve II          

B. II ve III
C. I ve IV          

D. III ve IV

TEST - 4
1.   Ülkemizde ilkbahar ve yaz başlarında nehirlerin bol su taşımaları aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle olmaktadır?
A)   Dağların sıralanışının etkisiyle
B)   Yağışlar ve eriyen kar sularından
C)   İç bölgelerde doğal bitki örtüsünün bozkır olmasından
D)   Orman alanlarının yok edilmesinden

2.   Sakarya Nehri üzerinde yer alan baraj göllerimiz hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Hirfanlı - Altınkaya   
B) Keban - Karakaya
C) Sarıyar - Gökçekaya   
D) Hasan Uğurlu - Almus

3.   Samsun'dan Ankara'ya gelmekte olan biri, yanındaki yolcuya İç Anadolu Bölgesi'ne, girdiklerini söylemiştir. Bunu anlamasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) binalardaki kat sayısı   
B) akarsuların akış yönü
C) bitki örtüsündeki değişiklik   
D) insanların kıyafetleri

4.   Doğu Karadeniz ülkemizin çok fazla yağış alan bir bölgesidir. Buna göre Doğu Karadeniz'de en çok görülen doğal afet hangisidir?
A) sel - heyelan   
B) deprem - heyelan
C) heyelan - fırtına   
D) fırtına - deprem

5.   Akdeniz'in diğer denizlere göre daha tuzlu olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) İklimin sıcak olması   
B) Buharlaşmanın çok olması
C) Az yağış alması   
D) Büyük denizlerle bağlantısı olması

6.   Aşağıdaki akarsulardan hangisi Marmara Denizi'ne dökülmektedir?
A) Meriç        

B) Susurluk   
C) Sakarya         

D) Bakırçay


7. Aşağıdaki ovalardan hangisi Ege Bölgesi'nde yer almaz?
A) Gediz      

B) Büyük Menderes
C) Bakırçay     

D) Amik


8. En çok doğal liman özelliği gösteren kıyımız hangisidir?
A) Ege      

B) Marmara   
C) Akdeniz      

D) Karadeniz


9. Dağlardan hangisi Karadeniz Bölgesi'ndedir?
A)Köroğlu      

B) Yıldız   
C) Geyik      

D) Aydın


10. Dağ sıralarından hangisi yurdumuzun güneyinde yer alır?
A) Küre Dağları          

B) Canik Dağları       
C) Toroslar         

D) Bozdağlar


11. Yurdumuzun en yüksek bölgesi hangisidir?
A) Akdeniz        

B) Ege   
C) Marmara         

D) Doğu Anadolu


12. Ülkemizde en çok hangi iklim tipi görülür?
A) Akdeniz         

B) Karadeniz   
C) Karasal        

D) Ilıman


13.   Aşağıdakilerden hangisi delta ovası değildir?
A) Çukurova         
B) Konya Ovası
C) Bafra Ovası      
D) Çarşamba Ovası


14.   Süphan ve Nemrut volkanik dağları hangi bölgemizde yer alır?
A) Güneydoğu Anadolu   
B) Doğu Anadolu
C) İç Anadolu   
D) Karadeniz


15. Yazların sıcak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği iklim tipi hangisidir?
A) Karadeniz      

B) Akdeniz   
C) Karasal         

D) Okyanus iklimi
 

16. Akarsularımızdan hangisi Karadeniz'e dökülür?
A) Fırat         

B) Ceyhan   
C) Kızılırmak      

D) Susurluk


17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   Akdeniz'e paralel uzanan Toroslar, kıyı ile iç bölgelerin ulaşımını engeller.
B)   Sakarya Karadeniz'e dökülür.
C)   Yurdumuzdaki akarsulardan en çok ulaşımda yararlanılır.
D)   Ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru artar.


18. Ege kıyılarımız, diğer kıyılarımıza göre daha girintili ve çıkıntılıdır. Bunun sebebi nedir?
A)   Dağların kıyıya dik gelmesi
B)   Dağların kıyıya paralel gelmesi
C)   Ege Denizi'nin çok dalgalı olması
D)   Çok sayıda akarsuyun bu bölgeden denize dökülmesi


19. Nehirlerimizden   hangisi yurdumuzda doğup, topraklarımız dışında denize dökülmektedir?
A) Kızılırmak   
B) Büyük Menderes
C) Sakarya                
D) Dicle


20. Göllerimizden hangisi Marmara Bölgesi'ndedir?
A) Hazar         

B) Acıgöl   
C) Çıldır         

D) Ulubat


21. Aşağıdakilerden hangisi Göller Yöresi göllerindendir?
A) Eğirdir Gölü      

B) Van Gölü
O Sapanca Gölü      

D) Kuş Gölü


22. Seçeneklerden hangisi baraj gölü değildir?
A) Keban         

B) Hirfanlı   
C) Beyşehir         

D) Atatürk


23.   Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle'den yararlanmak için yapılan bir projedir?
A) GATA         

B) GAP   
C) TEMA         

D) MTA


24.   Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük bölge olmasına rağmen, en az nüfusu barındırmasının sebebi nedir?
A)   Topraklarının çok dağınık ve engebeli oluşu
B)   Başka bölgelere göç oluşu
C)   Endüstri ve ticaretin gelişmemesi
D)   Hepsi

 
 
TEST - 5

1.   Seçeneklerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde olan illerimizdendir?
A) Hatay   
B) Hakkâri   
C) Mardin 
D) Şanlıurfa


2.   Seçeneklerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin komşusu değildir?
A) Ege   
B) İç Anadolu
C) Güneydoğu Anadolu   
D) Marmara
 

3. Yurdumuzun güneyinde hangi ülkelerle toprak sınırımız vardır?
A) Suriye - Irak   
B) İran - Azerbaycan
C) Gürcistan - Ermenistan   
D) Yunanistan - Bulgaristan
 

4. Karadeniz Bölgesi'nde kıyılar ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ormanların geniş yer kaplaması
B)   Yağışların fazla olması
C)   Dağların denize paralel olarak uzanması
D)   Erozyon olayının sıkça görülmesi


5. Yurdumuzda çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)   Yüzey şekillerinin engebeli olması
B)   Kuzey yarımkürede olması
C)   Dağların çoğunlukla doğu-batı doğrultusunda olması
D)   Uç tarafının denizlerle çevrili olması

6. Hangi seçenekte verilenlerin tümü aynı coğrafi bölge içinde yer alır?
A)   Küre Dağları, Bozok Platosu, Bafra Ovası
B)   Bozdağlar, Bayat Platosu, Çukurova
C)   Beydağları, Taşeli Platosu, Silifke Ovası
D)   Ağrı Dağı, Şanlıurfa, Malatya Ovası


7. Akarsulardan hangisi Ege Denizi'ne dökülmez?
A) Çoruh Nehri   
B) Gediz Irmağı
C) Meriç Nehri   
D) Küçük Menderes Irmağı


8. Deprem sırasında hangisi yapılmaz?
A) Pencerelere yaklaşılmaz.   
B) Asansöre binilir.
C) Balkonlardan uzak durulur.   
D) Çamaşır makinesinin yanına yatılır.


9.     I.  İklim değişikliği
       II.   Verimli toprağın yok olması
      III.   Su kaynaklarının beslenememesi
      IV.   Ulaşımın engellenmesi
Erozyon, yukarıda verilenlerden hangisine, ya da hangilerine yol açar?
A) Yalnız I   
B) I ve III   
C) I. II. III   
D) II ve IV


10.   Toprağın tarım yapılan üst tabakasının su veya rüzgâr etkisi ile aşınıp taşınmasına ne denir?
A) deprem   
B) heyelan   
C) erozyon   
D) çığ
 


11. Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde orman alanlarının geniş yer kaplamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
A) sıcaklık   
B) yağış
C) yer şekilleri       
D) toprak yapısı12. Bafra Ovası hangi ırmağın denize döküldüğü yerde oluşmuş bir delta ovasıdır?
A) Yeşilırmak   
B) Seyhan Nehri   
C) Kızılırmak   
D) Gediz Irmağı


13. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yaz turizminin canlı olmasını, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilemiştir?
A)   Ulaşım imkânlarının elverişli olması
B)   Yazların uzun ve sıcak geçmesi
C)   Doğal güzelliklerin çok olması
D)   Zengin tarihî eserlerin bulunması


14. Aşağıdakilerden hangisi coğrafî bölgelerimizin özelliklerinden değildir?
A. Ege Bölgesi'nde dağlar denize dik uzanır.
B. Karadeniz Bölgesi'nde geniş ormanlar vardır.
C. Doğu Anadolu Bölgesi sebze ve meyvecilikte ön plandadır.
D. Marmara Bölgesi'nde sanayi gelişmiştir.


15. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde insanların yerleşmek istedikleri alanlarda aradıkları özellikler arasında en az önemli olanıdır?
A tarıma elverişli, verimli alanlar
B. sanayinin geliştiği alanlar
C. ulaşımın geliştiği alanlar
D. çevresine göre yüksekte kalan alanlar

 


16. Akdeniz, Karadeniz ve kara ikliminin birlikte görüldüğü bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A Akdeniz          

B. Marmara
C. Ege          

D. Karadeniz


17.   I. madenciliğin gelişmesi
       II. sanayinin gelişmesi
      III. yeni konutların yapılması
      IV. şehirlerin büyümesi
Bir yerde nüfusun artması yukarıdaki sonuçlardan hangilerini doğrudur?

A I ve II          

B. II ve III
C. I ve IV          

D. III ve IV18.   I. farklı türde ağaçlardan oluşan ormanlar
       II. yağışın her mevsim meydana gelmesi
      III. sıcaklığın fazla düşmemesi

Yukarıdaki özellikler hangi coğrafî bölgemizde görülmektedir?
A Ege            

B. Karadeniz
C. Doğu Anadolu      

D. Akdeniz


19.   I. ağaçların kesilerek tarla açılması
       II. taraçalandırma yapılması
       III. ağaçlandırma yapılması
       IV. eğimli bölgelerin yukarıdan aşağı sürülmesi
Yukarıdakilerden hangileri toprak kaymasını önleyen tedbirlerden değildir?
A I, III          

B. II, III
C. II, IV          

D. I, IV


20. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliğidir?
A. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır.
B. Yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlıdır.
C. Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır.
D. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar soğuk ve kuraktır.

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 8 ziyaretçi

Toplam: 185844 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.82.93.116

 

ZİYARETÇİ DEFTERİ

REHBERLİK

Test Çözme Teknikleri

Verimli Ders Çalışma İlkeleri

Ödev Yapma Alışkanlığı

Sınav Kaygısı

Çocuk ve Ev Ödevi

Uyku Düzeni

Başarısızlık Mı?

Çocuk ve Okul

Ünlü Düşünürlerden Sözler

 

ATATÜRK DİYOR Kİ

"Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder."

 

ÖĞRETMENLER İÇİN

Karne Görüşleri

Ders Kesim Raporu

Müfettişler Neler İster?

Veli Toplantıları

Zümre Toplantıları

Şube Öğretmenler Kurulu

 

2013 - Sanal Sosyalci

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Eğitim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=