5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Sosyal Bilgiler Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF İNKILAP TARİHİ

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

İnkılap Tarihi Sözlüğü

Test Soruları

 

8.SINIF VATANDAŞLIK

Ders Notları

Performans Konuları

Proje Konuları

Yazılı Soruları

Soru ve Cevap Etkinlikleri

Vatandaşlık Sözlüğü

Çalışma Kitabı Cevapları

SANAL SOSYALCİ

2.Dönem Veli Toplantı Tutanağı

2.DÖNEM VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

............... ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                 MAMAK

2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem veli toplantısı 07.03.2013 Perşembe günü saat 1500 ile 1600 arası okulumuz Çok Amaçlı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

06 / 03 / 2013

 

 

..............................

 

 

6/B Sınıf Rehber Öğretmeni

 

GÜNDEM

1.    Toplantının açılışı ve saygı duruşu

2.    Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

3.    Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

4.    Açılış konuşması

5.    Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

6.    Öğrencilerin okula geliş – gidiş saatleri

7.    Beslenme – temizlik – kıyafet

8.    Öğrencilerin devam – devamsızlık durumunun değerlendirilmesi

9.    Veli – öğretmen – okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkisi

10.  Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi

11.  Öğrenci başarı düzeyinin artırılması için öneriler

12.  Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

13.  Dilek ve temenniler

14.  Kapanış

Uygundur.

06 / 03 / 2013

  ......................................

.................... Ortaokulu Müdürü

 

 

 

 2012 – 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ................................. ORTAOKULU

6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 07.03.2013

Toplantı Saati: 1500

Toplantı No: 1

Toplantı Yeri:................ Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu

Toplantının Amacı: 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili velileri bilgilendirmek.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.    Toplantının açılışı ve saygı duruşu

2.    Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

3.    Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

4.    Açılış konuşması

5.    Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

6.    Öğrencilerin okula geliş – gidiş saatleri

7.    Beslenme – temizlik – kıyafet

8.    Öğrencilerin devam – devamsızlık durumunun değerlendirilmesi

9.    Veli – öğretmen – okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkisi

10.  Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi

11.  Öğrenci başarı düzeyinin artırılması için öneriler

12.  Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

13.  Dilek ve temenniler

14.  Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.      Toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlanmıştır.

 

2.      Toplantı Gündeminin Okunması, Yeni Gündem Maddelerinin Belirlenmesi: Toplantının gündem maddeleri okunmuş, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği sorulmuş ve hazırlanan gündem maddeleri aynen kabul edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

3.      Açılış Konuşması: 6/B Sınıf Rehber Öğretmeni .................................................. tarafından açılış konuşması yapılarak veli toplantısı başlatılmıştır.

“Değerli veliler;

 Öncelikle toplantıya iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Buraya, ‘Öğrencilerimiz için en iyiyi nasıl bulabiliriz?’ sorusuna yanıt bulmak için toplandık. Karşılıklı konuşarak, tartışarak bir sonuca varacağız. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Bilmediklerimiz hak­kında bilgi sahibi olacağız. Lütfen buraya gelen bütün veliler düşüncelerini serbestçe açıklasın ki toplantımız daha verimli geçebilsin.” dedi.

 

4.      Birinci Yarıyıl Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi: Velilere öğrencilerin birinci dönemdeki başarıları ile ilgili kısaca bilgiler verildi. Özellikle derslerde başarısız olan öğrencilerin velileri ile birebir görüşmeler yapıldı. Öğrencilerin derslere göre başarı oranları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin Matematik, Fen ve Teknoloji ve İngilizce derslerindeki başarılarının istenilen seviyede olmadığı öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılarak bu nedenlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, bu süreçte velilerin de yardımlarına ihtiyaç olduğu anlatıldı. Öğrencilerin derslerdeki genel tutumları ve derslere katılımları gibi konular hakkında bilgiler verildi.

 

5.    Öğrencilerin Okula Geliş – Gidiş Saatleri: 6/B Sınıf Rehber Öğretmeni ........................................... okula öğrencilerin geliş-gidiş saatlerini açıkladı. Sabah okula zamanında gelin­mesi için erken yatıp erken kalkmanın şart olduğu anlatıldı. Öğrencilerin gerekli olan uykusunu alabilmesi için mutlaka erken yatması ve bunun alışkanlık hâline getirilmesinin önemi vurgulandı.  Öğrencilerin 0840 'a kadar okulda olmaları gerektiği ve birinci dersin 0900'da başladığı, teneffüslerin onar dakika olduğu, öğle yemeğine 1220'de çıkıldığı, 1300'de öğleden sonraki dersler için sıra olunacağı ve sınıfa girileceği hatırlatıldı. Derslerin 1440'da tamamlandığı açıklanmıştır.

 

6.    Beslenme – Temizlik – Kıyafet: Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının belli bir düzene girmesi için sabah kahvaltısının büyük önem taşıdığı ve mutlaka yapılması gerektiği belirtildi. Teneffüslerde de zamansız ve dengesiz beslenme alışkanlığının ortadan kaldırılması için yalnızca üçüncü teneffüsün değerlendirilmesi gerektiği konusunda öğrencilerin hem öğretmen hem de veliler tarafından uyarılması kararlaştırıldı.

 

7.    Öğrencilerin Devam – Devamsızlık Durumunun Değerlendirilmesi: Öğrencilerin derslerde başarılarına süreklilik kazandırmalarının okula sürekli olarak devamları ile gerçekleşeceği dile getirildi. Öğrencilerin gerekli olmadıkça okuldan uzaklaşmamaları gerektiği söylendi. Eğer öğrencilerin okula devamsızlık etmelerini gerektirecek durumlar mevcut olduğunda, muhakkak öğretmen ya da okul idaresi ile iletişeme geçilmesinin daha sağlıklı olacağı vurgulandı.

 

8.      Veli – Öğretmen – Okul İşbirliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi: Velilere eğitim ve öğretimin en önemli ayaklarından birinin veli – öğretmen ve okul işbirliği olduğu belirtildi. Eğer bu ayak yapması gerekeni yapmazsa okulda yapılan çalışmaların hiçbir işe yaramayacağı belirtildi. Öğrencilerin daha iyi yetişmesini istiyorsak etkin bir veli işbirliğine ihtiyaç olduğu anlatıldı. Öğrencilerin velilerinin desteğini görmek öğrencilerin başarısına olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

 

9.      Ders Araç ve Gereçlerinin Eksiksiz Olarak Sınıfa Getirilmesi: Öğrencilerin derslerdeki başarısında özellikle derslere eksiksiz olarak araç ve gereçlerini getirmelerinin gerekliliği vurgulandı. Defter kullanımında daha titiz ve düzenli olunması gerektiği okulda öğretmenlerin evde ise velilerin bu konuda özen göstermesi gerektiği açıklandı.

 

10.   Öğrenci Başarı Düzeyinin Artırılması İçin Öneriler: Öğrencilerin derslere karşı ilgilerini yoğunlaştırmalarında, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarında ailenin desteği büyük önem taşımaktadır. Olumlu yönde motivasyon ile ödül ve ceza uygulamalarında dengeli bir yaklaşım sergilemeleri velilerin öğrencinin başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir görüşü dile getirildi. Plan yapmanın önemi anlatılarak öğrencilerin mutlaka çalışma planı yapmalarının sağlanması ve bu planın uygulanması konusunda özenli davranmaları gerektiği vurgulandı.

 

11.   Öğrencilere Kitap Okuma Alışkanlığının Kazandırılması: 6/B Sınıf Rehber Öğretmeni ............................................: “Okuma alışkanlığını çocuk önce aile içinde, sonra okulda ve çevresinin okumaya yönelik tutumuyla edinebilir, geliştirebilir. Okula gittiğinde kitaplarla karşılaşan çocuk evde hiç okuma uğraşı yoksa okuma işlemiyle okulu özdeşleştirmeye başlayabilir. Siz velilerimiz çocuklarınıza evde kitap okuma konusunda nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması için şunlar yapılabilir: Öğrencilerimize kitap okumanın sevdirilmesi için evde velilerin örnek olması, öğrenci ile birlikte bütün aile fertlerinin kitap okuması gerekir Aile fertlerinin de kitap okuduğunu gören öğrenci severek kitap okuyacaktır. Öğrenci yine zorunlu bir iş olarak değil sevdiği için kitap okuyacaktır. Bu konuda velilerimizin üzerine büyük bir iş düşmektedir. Velilerin her gün düzenli olarak tüm aile fertleri ile birlikte bu etkinliği yapması gerekir. Yine okulda da bütün öğrencilerle birlikte biz öğretmenlerinde okuma etkinliklerine katılması gerekir. Yoksa bu çalışmadan istenilen verim elde edilemez.” dedi.

 

12.   Dilek ve Temenniler: 6/B Sınıf Rehber Öğretmeni ......................................... ve tüm veliler tarafından 2. yarıyılın başarılı geçmesi temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

...................................

Öğrenci Velisi

Öğrenci Velisi

6/B Sınıf Rehber Öğretmeni

     
     

 

 

 

 

Görülmüştür.

 

 

07 / 03 / 2013

 

 

 

 

 

.....................................

 

 

......................... Ortaokulu Müdürü

 

                                                       

 

2012 – 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ......................... ORTAOKULU

6/B SINIFI 2.DÖNEM VELİ TOPLANTISINA KATILAN VELİLERİN İMZA LİSTESİ

 

Öğrenci No

Öğrencinin Adı ve Soyadı

Toplantıya Katılan Velinin Adı ve Soyadı

Yakınlık Derecesi

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıya katılan veli sayısı:.............

Toplantıya katılmayan veli sayısı:..............

Toplam veli sayısı:36

ZİYARETÇİ SAYACI

Çevrimiçi: ziyaretçi

Bugün: 3 ziyaretçi

Toplam: 187338 ziyaretçi

IP Adresiniz: 54.234.114.202

 

ZİYARETÇİ DEFTERİ

REHBERLİK

Test Çözme Teknikleri

Verimli Ders Çalışma İlkeleri

Ödev Yapma Alışkanlığı

Sınav Kaygısı

Çocuk ve Ev Ödevi

Uyku Düzeni

Başarısızlık Mı?

Çocuk ve Okul

Ünlü Düşünürlerden Sözler

 

ATATÜRK DİYOR Kİ

"Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder."

 

ÖĞRETMENLER İÇİN

Karne Görüşleri

Ders Kesim Raporu

Müfettişler Neler İster?

Veli Toplantıları

Zümre Toplantıları

Şube Öğretmenler Kurulu

 

2013 - Sanal Sosyalci

| Ana Sayfa | İletişim | Banner Kodları | Ziyaretçi Defteri |

Eğitim
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=